Praktisk information

Her kan du finde en række brochurer, der kan vejlede og rådgive flygtninge om praktiske ting, når man står i et nyt land, f.eks. vedrørende bolig og økonomi. Brochurerne er på forskellige sprog.

BROCHURER

New in a foreign country – English
New in a foreign country – Arabic
New in a foreign country – Farsi
New in a foreign country – Somali

Bisidderforeningen – Randers og omegn

Alene i lejlighed og ny by – hvad kan jeg gøre? (PDF)
Alone in a new apartment & city – what can I do?

Boligråd – lær de gode råd eller tab penge (PDF)
Housing Advice – learn or lose money

Hvordan med min økonomi? Gode råd og advarsler (PDF)
How about my economy? Good advice and warnings

FULDMAGTER
Skal du hjælpe en flygtning med papirarbejde, kontakt til kommune eller stat, deltage i møder på vedkommendes vegne eller lignende opgaver, er det vigtigt, at du fra flygtningen får en fuldmagt til at varetage disse opgaver. Du er selvfølgelig ikke ansvarlig for resultaterne, men hav i baghovedet, at du kan påvirke en anden persons fremtid, og at du derfor altid bør agere ud fra flygtningens/familiens ønsker og behov. Flygtningene har mange gange hårdt brug for, at én som dig træder til og hjælper med at forstå skrivelser og offentlige dokumenter, men det er samtidig vigtigt, at det bliver gjort korrekt, og du har derfor brug for fuldmagter til at udføre de nødvendige opgaver.

Kontakt os og oplys dit navn, flygtningens navn, og hvad du skal hjælpe med, og vi kan være behjælpelige med den rette fuldmagt.

INTEGRATION I RANDERS
Her finder du som Venligboer en PDF med praktisk oplysninger fra Randers Kommune om, hvad de gør, hvor og hvordan de hjælper, samt hvor det er godt, at DU træder til.
Integration i Randers – oplysninger til Venligboerne Randers (PDF)