Om Venligboerne Randers

Hjerteligt velkommen til Venligboerne Randers!

Foto: Ulrik Goerlich
Foto: Ulrik Goerlich

Venligboerne Randers er en forening  af 100% frivillige, der betragter hvert eneste menneske som en kilde til inspiration og sammenhold. Vi ønsker at bygge broer mellem mennesker og bruger venlighed som redskab hertil.

Vi arbejder med flere projekter i Randers-området og støtter bl.a. reformramte familier (folk, der eksempelvis er ramt af kontanthjælpsloftet), flygtninge og indvandrere, der skal integreres i Danmark, men også enlige ældre, unge studerende, handicappede, unge/enlige forældre og andre udsatte grupper, der på ét eller andet tidspunkt kan have brug for hjælp, der ikke sådan lige kan skaffes fra det offentlige. Det gælder f.eks. arrangementer, der kan være med til at introducere flygtninge/indvandrere til det danske samfund, fællesspisning, håndarbejdsklubber, foredrag og aktivitetsdage, men også helt simple ting som at komme på plads i egen bolig med alt, hvad der hører til at skabe et hjem.

Indenfor de seneste par år har vi desværre også set et stigende behov for madhjælp – både danske familier, hvor en eller begge forældre er på kontanthjælp, samt flygtningefamilier på integrationsydelse er hårdt pressede økonomisk, og ikke alle har penge til mad sidst på måneden. Det kan også være svært at få det til at løbe rundt, hvis man er studerende, som ikke har mentale ressourcer til at have et fritidsjob ved siden af studiet.

Når nye flygtninge kommer til området, hvis man rammes af en hård skilsmisse eller skal udsluses til egen bolig fra herberg eller krisecenter, står vi selvfølgelig også klar til at hjælpe med f.eks. tøj, inventar og legetøj til børn, hvis det skulle være nødvendigt, men alle personer i lokalområdet kan få hjælp fra Venligboerne Randers – det gælder bare om at turde sige til os, at man har brug for hjælp. Ræk hånden ud, og vi vil altid gøre, hvad vi kan for at hjælpe og støtte bedst muligt – vi står til rådighed nærmest 24 timer i døgnet, for en krisesituation, som f.eks. at blive smidt ud af kæresten/ægtefællen sker ikke altid indenfor normal arbejdstid.

Vi samarbejder med andre lokale Venligbo-grupper i området, Randers Kommune samt krisecentret og det lokale herberg og kan på den måde dække det meste af Østjylland.