Decemberuddeling af mad og gaver, 2017

Torsdag den 14. december havde vi for første gang en rigtig stor uddeling af mad og andre dagligvarer til en række udsatte familier i Randers-området. Vi har de forgangne måneder kørt flere mindre uddelinger af madhjælp til op mod 40-50 familier, der 1 gang om måneden kunne få 1 pose mad til at hjælpe dem gennem den sidste halvdel af måneden, men denne uddeling var den største, vi nogensinde har lavet – og i anledningen af den tilstundende højtid skulle der selvfølgelig også uddeles lækkerier og julegaver til børnene. Det er vigtigt at bemærke, at vores hjælp IKKE var decideret julehjælp i form af mad til juleaften, men generelle basisvarer til at hjælpe familierne igennem sidste halvdel af december, når skabe og køleskab er ved at være tomme, og der ikke er flere penge på kontoen.

Vi havde i månederne op til brugt tid på at få både virksomheder og private til at støtte os med donationer – både i form af varer og i form af økonomiske tilskud til indkøb af de madvarer, vi manglede for at kunne hjælpe familierne bedst muligt. Støtten har været overvældende, og det har virkelig været en glæde at se, hvordan folk og firmaer har trådt i karakter og vist den næstekærlighed, der er nødvendig for at kunne gennemføre et projekt som dette.

Oprindeligt budgetterede vi med at skulle hjælpe ca. 50 familier, men vi endte på intet mindre end 62 på selve dagen og 2 mere dagen efter. Derudover var der julegaver til SAMTLIGE ca. 100 børn fra de mange familier, og så havde vi endda lidt i overskud, som vi efterfølgende kunne give til et par familier, som ikke havde fået tilmeldt sig på forhånd.

Et stor team af Venligboere trådte sammen og gjorde dagen til en glædens dag for alle familierne, og selvfølgelig kørte vi ud med leverancer til dem, der var for syge til selv at komme.

Man kan diskutere, hvorvidt et sådan arrangement burde være nødvendigt i et land som Danmark, men det ser vi desværre, at det er. Der er et stort behov for hjælp blandt specielt familier, der er ramt af de seneste kontanthjælpsreformer – loftet og 225-timers reglen – men det er også studerende på SU, pensionister og familier på integrationsydelse. De fleste tror, at Venligboerne kun hjælper flygtninge, men fakta for vores netop overståede uddeling var, at et godt stykke over halvdelen af de tilmeldte familier var danske. Vores arrangement var en succes, og mon ikke en succes som denne er værd at gentage næste år, hvis behovet stadig er der (og lad os håbe, det ikke er!)?

Til sidst skal der på vegne af Venligboerne Randers’ bestyrelse lyde en KÆMPE TAK til:

Venligboerne m/påhæng og venner:
Anita, Michael og Sofie, Anna, Behrooz, Betty, Claus og forældre, Elsebeth, Elsebeth og Ole, Hanne, Jannie og søn, Jihad, Karen og Anders, Kirsten, Line, Marianne, Mette, Mohamad, Nicklas, Simon, Sus, Talaat, Ulrik – samt alle, der har sendt et økonomisk bidrag eller doneret en eller flere poser varer.

Virksomheder fra hele landet:
Conaxess Trade, DK Konfekture, Domino’s, Fakta, Harald Nyborg Randers, Haugen-Gruppen, Kvickly Randers, Lantmännen, Midsona, Naturli’ Foods, Orkla Foods, SCA Hygiene Products, Semper og Underværket.

TUSIND TAK TIL JER ALLE!

På bestyrelsens vegne
Sep Thalwitzer og Karina Hjorth