Foreningen

Venligboerne startede i Randers i februar 2015 og har hurtigt fået skabt et fællesskab, der tæller ca. 3.600 mennesker med både dansk og anden etnisk baggrund i vores gruppe på Facebook. Det skal dog her understreges, at man ikke behøver være på Facebook for at være en del af Venligboerne Randers.

Venligboerne Randers blev registreret som forening i efteråret 2015 med en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Man kan blive medlem enten ved at melde sig ind i Facebook-gruppen “Venligboerne Randers” eller ved at benytte indmeldelsesformularen her på siden (kommer snart). Det er gratis at være medlem.

Bestyrelsen med suppleanter, valgt på generalforsamlingen 2021 og ved efterfølgende konstituering, er:

Lipi Sep Thalwitzer, formand
Anita Basse, næstformand
Karina Hjorth, kasserer
Betty Langberg, bestyrelsesmedlem
Christian Røder, bestyrelsesmedlem
Pia Jacobsen Pedersen, suppleant
Claus Brandsborg, suppleant
Ulrik Goerlich, suppleant

Her kan du se foreningens vedtægter (PDF).